Нефтени смоли, кумаронови смоли, инденови смоли, кумаронинденови смоли и политерпени.

  • - - 3911100010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3911100081 80: Нехидрогенирана въглеводородна смола, получена чрез полимеризация на:циклоалифатни алкени C-5-C-12|с тегловен дял над 75|% и ароматни алкени с тегловен дял над 10|%, но не повече от 25|%,при което се получава въглеводородна смола с: -|йодно число над 120|и -|цветност по Гарднър не повече от 10|за чистия продуктили -|цветност по Гарднър над 8|за 50|%-ов разтвор (тегловно съдържание) в толуол (както е определено по метод D6166|на ASTM)
  • - - 3911100090 80: Други