Съдържащи тегловно 8% или повече никел.

  • - - - - 7204211010 80: Скрап
  • - - - - 7204211090 80: Други