Производни, съдържащи само сулфогрупи, техните соли и етилови естери.

Slovenščina 1

  • - - 2904100030 80: Натриев p-стиренсулфонат (CAS RN 2695-37-6)
  • - - 2904100050 80: Натриев 2-метилпроп-2-ен-1-сулфонат (CAS RN 1561-92-8)
  • - - 2904100090 80: Други