Други / Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Dansk 1 Deutsch 5 English 19 Español 1 Français 1 Nederlands 2 Polski 2

  • - - - 2917191000 80 (3/0) : Малонова киселина, нейните соли и естери
  • - - - 2917192000 80: Етан-1,2-дикарбоксилна киселина или бутандиова киселина (янтарна (сукцинова) киселина) със съдържание на въглерод с биологичен произход от 100 % по маса
  • - - - 2917198000 80 (8/0) : Други