Други / Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404.

Deutsch 1

  • - - - 5407691000 80: Неизбелени или избелени
  • - - - 5407699000 80: Други