Обагрени / Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405.

  • - - - 5408221000 80 (2/0) : С широчина, превишаваща 135 сm, но непревишаваща 155 сm, със сплитка лито, кепър, кръстосан кепър или сатен
  • - - - 5408229000 80 (2/0) : Други