С работен обем, превишаващ 250 cm$3, но непревишаващ 1 000 cm$3.

Polski 1