Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и магнезиев карбонат.

  • - - - - 6812991010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 6812991090 80: Други