В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 kg.

English 3

  • - - - - 1605211020 10: От рода Crangon spp.
  • - - - - - 1605211020 80: Без черупки и замразени
  • - - - - - 1605211030 80: Други
  • - - - - 1605211040 80: Скариди от вида Pandalus borealis, без черупки, сварени и замразени, но необработени по друг начин
  • - - - - 1605211050 80: Скариди от вида Pandalus montagui, без черупки, сварени и замразени, но необработени по друг начин
  • - - - - 1605211091 10: Други
  • - - - - - 1605211091 20: Без черупки
  • - - - - - - 1605211091 80: Замразени
  • - - - - - - 1605211096 80: Други
  • - - - - - 1605211099 80: Други