С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg.

  • - - - - 2008805010 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - 2008805090 80: Други