В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l.

  • - - - - 0401509110 80: Сметана
  • - - - - 0401509190 80: Мляко