Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи.

Deutsch 8

  • - - 9012101000 80: Електронни микроскопи за микрофотография, снабдени със специално оборудване, предназначено за манипулиране и пренасяне на полупроводниковите пластини (wafers) или решетки
  • - - 9012109000 80: Други