Други / Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло.

 • - - 9001900010 80: Предназначени за гражданската авиация
 • - - 9001900018 80: Фиброоптични плаки: -|без покритие и небоядисани, -|с дължина от 30|mm или повече, но не повече от 234,5|mm, -|с ширина от 7|mm или повече, но не повече от 28|mm, и -|с височина от 0,5|mm или повече, но не повече от 3|mm, oт вида, използван в денталните рентгенови системи
 • - - 9001900025 80: Немонтирани оптични елементи, направени от формовано халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област или комбинация от халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област, и друг материал за леща
 • - - 9001900033 80: Отразяващи или разсейващи листове, на роли, -|за защита срещу ултравиолетово или инфрачервено топлинно излъчване, за поставяне върху стъкла или -|за равномерно пропускане и разпределение на светлина, предназначени за течнокристални модули (LCD модули)
 • - - 9001900035 80: Екран със задна прожекция, състоящ се от лещовидна плоча от пластмаса
 • - - 9001900045 80: Пръчка от итриево-алуминиев гранат (YAG) легиран с неодим, полирана от двете страни
 • - - 9001900055 80: Оптични, разсейващи, отразяващи или призматични листове, непечатни разсейващи плаки, дори притежаващи поляризиращи светлината свойства, изрязани по специален начин
 • - - 9001900065 80: Оптично фолио с най-малко 5|многослойни структури, включително отражател на задната страна, покритие на предната страна и филтър за контраст със стъпка не по-голяма от 0,65|μm, използван в производството на прожекционни екрани
 • - - 9001900070 80: Филм от полиетилен терефталат с дебелина не по-малка от 300|µm в съответствие с ASTM D2103, от едната страна с призми от акрилова смола с ъгъл 90° и стъпка на призмата 50|µm
 • - - 9001900080 80: Стъклени лещи, призми и залепени елементи без държатели, за използване при производството или ремонта на стоки с кодове по КН 9002, 9005, 9013|10 и|9015
 • - - 9001900085 80: Световоден панел, изготвен от поли(метилметакрилат): -|нарязан или не, -|печатен или не, предназначен за производството на модули за подсвет за телевизори с плосък екран
 • - - 9001900090 80: Други