Други / Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло.

Čeština 11 Deutsch 29 English 1 Français 8 Lietuvių 4 Nederlands 1 Polski 2 Română 2

 • - - 9001900010 80: Предназначени за гражданската авиация
 • - - 9001900018 80: Фиброоптични плаки: - без покритие и небоядисани, - с дължина от 30 mm или повече, но не повече от 234,5 mm, - с ширина от 7 mm или повече, но не повече от 28 mm, и - с височина от 0,5 mm или повече, но не повече от 3 mm, oт вида, използван в денталните рентгенови системи
 • - - 9001900025 80: Немонтирани оптични елементи, направени от формовано халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област или комбинация от халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област, и друг материал за леща
 • - - 9001900033 80: Отразяващи или разсейващи листове, на роли, - за защита срещу ултравиолетово или инфрачервено топлинно излъчване, за поставяне върху стъкла или - за равномерно пропускане и разпределение на светлина, предназначени за течнокристални модули (LCD модули)
 • - - 9001900035 80: Екран със задна прожекция, състоящ се от лещовидна плоча от пластмаса
 • - - 9001900045 80: Пръчка от итриево-алуминиев гранат (YAG) легиран с неодим, полирана от двете страни
 • - - 9001900055 80: Оптични, разсейващи, отразяващи или призматични листове, непечатни разсейващи плаки, дори притежаващи поляризиращи светлината свойства, изрязани по специален начин
 • - - 9001900065 80: Оптично фолио с най-малко 5 многослойни структури, включително отражател на задната страна, покритие на предната страна и филтър за контраст със стъпка не по-голяма от 0,65 μm, използван в производството на прожекционни екрани
 • - - 9001900070 80: Филм от полиетилен терефталат с дебелина не по-малка от 300 µm в съответствие с ASTM D2103, от едната страна с призми от акрилова смола с ъгъл 90° и стъпка на призмата 50 µm
 • - - 9001900080 80: Стъклени лещи, призми и залепени елементи без държатели, за използване при производството или ремонта на стоки с кодове по КН 9002, 9005, 9013 10 и 9015
 • - - 9001900085 80: Световоден панел, изготвен от поли(метилметакрилат): - нарязан или не, - печатен или не, предназначен за производството на модули за подсвет за телевизори с плосък екран
 • - - 9001900090 80: Други