Други / Халогенопроизводни на въглеводородите.

 • - - - 2903391100 10: Бромиди
 • - - - - 2903391100 80: Бромoметан (метилбромид)
 • - - - - 2903391500 80: Дибромoметан
 • - - - - 2903391900 80 (3/0) : Други
 • - - - 2903392100 10: Наситени флуориди
 • - - - - 2903392100 80: Дифлуорометан
 • - - - - 2903392300 80: Трифлуорометан
 • - - - - 2903392400 80 (2/0) : Пентафлуороетан и 1,1,1-трифлуороетан
 • - - - - 2903392500 80: 1,1-дифлуороетан
 • - - - - 2903392600 80 (2/0) : 1,1,1,2-тетрафлуороетан
 • - - - - 2903392700 80 (2/0) : Пентафлуоропропани, хексафлуоропропани и хептафлуоропропани
 • - - - - 2903392800 80 (3/0) : Перфлуорирани наситени флуориди
 • - - - - 2903392900 80 (2/0) : Други наситени флуориди
 • - - - 2903393100 10: Ненаситени флуориди
 • - - - - 2903393100 80: 2,3,3,3-тетрафлуоропропен
 • - - - - 2903393500 80 (2/0) : 1,3,3,3-тетрафлуоропропен
 • - - - - 2903393900 80 (5/0) : Други ненаситени флуориди
 • - - - 2903398000 80: Йодиди