Със зърнесто ориентирани структури.

  • - - - 7225110011 10: С дебелина, превишаваща 0,16 mm
  • - - - - 7225110011 80: C максимална загуба в серомагнитната сърцевина не по-висока от 0,9 W/kg
  • - - - - 7225110015 80: с максимална загуба в сърцевината по-висока от 0,9 W/kg, но не по-висока от 1,05 W/kg
  • - - - - 7225110019 80: C максимална загуба в серомагнитната сърцевина по-висока от 1,05 W/kg
  • - - - 7225110090 80: Други