Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел ХVI.

Deutsch 2 English 4 Français 12 Magyar 1 Slovenčina 2

  • - - 9013101000 80: Окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел XVI
  • - - 9013109000 80: Други