На основата на халогенирани съединения.

Dansk 2 Deutsch 7 Polski 1 Svenska 2

  • - - - - 3808942020 80: Трихлоризоцианурова киселина (наричана "симклозен" съгласно международното непатентно наименование (INN)) и препарати на нейната основа
  • - - - - 3808942030 80: Бромохлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (CAS RN 32718-18-6) съдържащ: - 1,3-дихлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (CAS RN 118-52-5), - 1,3-дибромо-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (CAS RN 77-48-5), - 1-бромо,3-хлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (CAS RN 16079-88-2), и - 1-хлоро,3-бромо-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (CAS RN 126-06-7)
  • - - - - 3808942090 80: Други