Други / Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или от няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Deutsch 7 Français 5

  • - - 8548902000 80: Памети, например динамични памети D-RAM със стекова организация (за реализация на стек) и модули
  • - - 8548903000 80: Светодиодни (LED) модули за подсвет, които са източници на светлина и са съставени от един или повече LED, и един или повече конектори, и са монтирани на печатна платка или друга подобна основа, и други пасивни компоненти, дори комбинирани с оптични компоненти или защитни диоди, и използвани за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD)
  • - - 8548909000 80 (9/0) : Други