Други / Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения.

  • - - - - 9030899010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 9030899090 80: Други