Сурово масло / Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - 1511101000 80: Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - 1511109000 80: Друго