Индикаторни панели с вградени течнокристални индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED).

  • - - 8531202000 80 (2/0) : Със светоизлъчващи диоди (LED)
  • - - 8531204000 10: С вградени течнокристални индикатори (LCD)
  • - - - 8531204000 80 (2/0) : С вградени течнокристални индикатори (LCD) с активна матрица
  • - - - 8531209500 80 (2/0) : Други