Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6103100000 80 (2/0) : Костюми
 • - 6103220000 10: Ансамбли
 • - - 6103220000 80: От памук
 • - - 6103230000 80: От синтетични влакна
 • - - 6103290000 80: От други текстилни материали
 • - 6103310000 10: Сака
 • - - 6103310000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6103320000 80: От памук
 • - - 6103330000 80: От синтетични влакна
 • - - 6103390000 80 (2/0) : От други текстилни материали
 • - 6103410000 10: Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти
 • - - 6103410000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6103420000 80: От памук
 • - - 6103430000 80: От синтетични влакна
 • - - 6103490000 80 (4/0) : От други текстилни материали