В сухо състояние / Пектинови материали, пектинати и пектати.

Deutsch 33 Italiano 1 Polski 2

  • - - - 1302201013 10: Съдържащи по-малко от 5 % тегловно добавена захар
  • - - - - 1302201013 80: Пектати
  • - - - - 1302201015 80: Други
  • - - - 1302201061 10: Съдържащи 5 % или повече тегловно добавена захар
  • - - - - 1302201061 20: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
  • - - - - - 1302201061 80: Пектати
  • - - - - - 1302201069 80: Други
  • - - - - 1302201071 10: Други
  • - - - - - 1302201071 80: Пектати
  • - - - - - 1302201079 80: Други