Пенливи вина / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

  • - - 2204101100 10: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
  • - - - 2204101100 80: Шампанско
  • - - - 2204101300 80: Cava
  • - - - 2204101500 80: Prosecco
  • - - - 2204109100 80: Asti spumante
  • - - - 2204109300 80: Други
  • - - 2204109400 80: Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
  • - - 2204109600 80: Други сортови вина
  • - - 2204109800 80: Други