Писци за писане и върхове за писци.

  • - - - 9608910010 80: Невлакнести връхчета за маркери, от пластмаса, с вътрешен канал
  • - - - 9608910020 80: Филцови фитили или други порьозни връхчета за маркери, без вътрешен канал
  • - - - 9608910090 80: Други