Други / Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси.

Deutsch 3 Polski 1

  • - - - 7212408001 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7212408001 20: Само повърхностно обработени
  • - - - - - 7212408001 80: От нелегирана стомана, боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), както и с изключение на продуктите със стоманен лист с метално покритие от хром или калай
  • - - - - - 7212408009 80: Други
  • - - - - 7212408021 10: Други
  • - - - - - 7212408021 80: От нелегирана стомана, боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на т. нар. плоскости тип „сандвич“, от вида, който се използва в строителството и се състои от два външни метални листа с притисната между тях стабилизираща сърцевина от изолиращ материал, с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), както и с изключение на продуктите със стоманен лист с метално покритие от хром или калай
  • - - - - - 7212408029 80: Други
  • - - - 7212408091 10: С широчина, непревишаваща 500 mm
  • - - - - 7212408091 80: От нелегирана стомана, боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на т. нар. плоскости тип „сандвич“, от вида, който се използва в строителството и се състои от два външни метални листа с притисната между тях стабилизираща сърцевина от изолиращ материал, както и с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече)
  • - - - - 7212408099 80: Други