От други пластмаси / Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на роли или под формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, определени в забележка 9 от настоящата глава.

Čeština 3 Deutsch 9 Français 4 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 10 Polski 4 Slovenščina 1 Svenska 1

  • - - 3918900010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3918900090 80: Други