Други / Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи).

Čeština 2 Deutsch 28 English 32 Suomi 1 Français 3 Magyar 3 Italiano 3 Nederlands 4 Svenska 2

  • - - - 3917390010 80: С принадлежности за закрепване, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 3917390091 10: Други
  • - - - - 3917390091 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3917390099 80 (0/1) : Други