Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6203110000 10: Костюми
 • - - 6203110000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6203120000 80: От синтетични влакна
 • - - 6203190000 80 (3/0) : От други текстилни материали
 • - 6203220000 10: Ансамбли
 • - - 6203220000 80 (2/0) : От памук
 • - - 6203230000 80 (2/0) : От синтетични влакна
 • - - 6203290000 80 (5/0) : От други текстилни материали
 • - 6203310000 10: Сака
 • - - 6203310000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6203320000 80 (2/0) : От памук
 • - - 6203330000 80 (2/0) : От синтетични влакна
 • - - 6203390000 80 (4/0) : От други текстилни материали
 • - 6203410000 10: Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти
 • - - 6203410000 80 (3/0) : От вълна или от фини животински косми
 • - - 6203420000 80 (10/0) : От памук
 • - - 6203430000 80 (7/0) : От синтетични влакна
 • - - 6203490000 80 (9/0) : От други текстилни материали