Други / Цитрусови плодове / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 2 Hrvatski 2

  • - - - - - 2008305911 10: Грейпфрут, включително pomelo
  • - - - - - - 2008305911 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008305919 80: Друг
  • - - - - - 2008305920 80: Портокали и лимони, фино смлени
  • - - - - - 2008305941 10: Други портокали
  • - - - - - - 2008305941 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008305949 80: Други
  • - - - - - 2008305991 10: Други
  • - - - - - - 2008305991 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008305999 80: Други