Други, включително смесите / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 • - - - 2008191200 10: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1|kg
 • - - - - 2008191200 80 (2/0) : Черупкови тропически плодове; смеси, съдържащи тегловно 50|% или повече тропически черупкови плодове
 • - - - - 2008191300 10: Други
 • - - - - - 2008191300 80 (2/0) : Бадеми и шамфъстък, печени или пържени
 • - - - - - 2008191900 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008199200 10 (0/1) : В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1|kg
 • - - - - 2008199200 80 (2/0) : Черупкови тропически плодове; смеси, съдържащи тегловно 50|% или повече тропически черупкови плодове
 • - - - - 2008199300 10: Други
 • - - - - - 2008199300 20: Черупкови плодове, печени или пържени
 • - - - - - - 2008199300 80 (2/0) : Бадеми и шамфъстък
 • - - - - - - 2008199500 80 (2/0) : Други
 • - - - - - 2008199900 80 (2/2) : Други