Киви / Други плодове, пресни / ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ.

  • - - 0810500010 80: Златно (Actinidia chinensis)
  • - - 0810500090 80: Други