От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове).

  • - - - - - - - - 2008979711 80: съдържащи смокини
  • - - - - - - - - 2008979715 80: съдържащи лешници
  • - - - - - - - - 2008979719 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - - - - - 2008979790 80: Други