Други / Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани).

Dansk 1 Deutsch 2 English 2 Suomi 1 Français 3

  • - - - - 2006003811 10: Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
  • - - - - - 2006003811 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
  • - - - - - 2006003819 80: Други
  • - - - - 2006003881 10: Други
  • - - - - - 2006003881 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
  • - - - - - 2006003889 80: Други