Други / От полимери на пропилена.

Čeština 1 Deutsch 4 English 1 Suomi 1 Français 1 Nederlands 2

  • - - - - 3920202910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3920202960 10: Други
  • - - - - - 3920202960 80: Моноаксиално ориентирано фолио с обща дебелина, непревишаваща 75μm, съставено от три или четири слоя, всеки от които е съставен от смес от полипропилен и полиетилен, със среден слой, дори съдържащ титанов диоксид, притежаващо: - якост на опън в машинно направление 120 MPa или повече, но не повече от 270 MPa и - якост на опън в напречната посока от 10 MPa или повече, но не повече от 40 MPa както е определена по метод на изпитване ASTM D882/ISO 527-3
  • - - - - - 3920202970 80: Моноаксиално ориентирано фолио, съставено от три слоя, всеки от които е съставен от смес от полипропилен и съполимер на етилен и винилацетат, със среден слой, дори съдържащ титанов диоксид: - с дебелина 55 μm или повече, но непревишаваща 97 μm, - с модул на еластичност в машинно направление 0,30 GPa или повече, но непревишаваща 1,45 GPa и - модул на еластичност в напречно направление 0,20 GPa или повече, но непревищаваща 0,70 GPa
  • - - - - - 3920202994 80: Съекструдирано трислойно фолио, • като всеки слой съдържа смес от полипропилен и полиетилен, • съдържащо тегловно не повече от 3% други полимери, • дори съдържащо титанов диоксид в средния слой, • с обща дебелина не повече от 70 µm
  • - - - - - 3920202999 80: Други