От други пластмаси / Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини.

 • - - - 3921190010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - 3921190030 10: Други
 • - - - - 3921190030 80: Блокове с клетъчна структура, с тегловно съдържание: -|на полиамид-6|или поли(епокси-анхидрид), -|превишаващо 7|%, но непревишаващо 9|% при наличие на политетрафлуоретилен, -|на неорганични пълнители, превишаващо 10|%, но непревишаващо 25|%
 • - - - - 3921190040 80: Прозрачно, микропоресто фолио от полиетилен с присадена акрилова киселина, под формата на роли, със: -|ширина 98|mm или повече, но не повече от 170|mm, -|дебелина 15|µm или повече, но не повече от 36|µm, от видовете, използвани при производството на сепаратори за алкални батерии
 • - - - - 3921190050 80: Пореста мембрана от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), ламинирана с нетъкан текстил от полиестер, изпреден по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток -|обща дебелина, превишаваща 0,05|mm, но непревишаваща 0,20|mm, -|входно налягане на водата между 5|и 200|kPa съгласно стандарт ISO 811|и -|въздухопропускливост 0,08|cm$3/cm$2/s или повече съгласно стандарт ISO 5636-5
 • - - - - 3921190060 80: Многослойно поресто разделително фолио , с: -|един микропорест полиетиленов слой между два микропорести полипропиленови слоя , дори с покритие от алуминиев оксид от двете страни, -|ширина 65|mm или повече, но не повече от 170|mm, -|обща дебелина 0,01|mm или повече, но не повече от 0,03|mm, -|порьозност от 0,25|или повече, но не повече от 0,65
 • - - - - 3921190070 80: Микропорести мембрани от експандиран политетрафлуороетилен (ePTFE) на роли: -|с ширина 1|600|mm или повече, но не повече от 1|730|mm, и -|с мембрана с дебелина 15|μm или повече, но не повече от 50|μm за използване при производството на двукомпонентна ePTFE мембрана
 • - - - - 3921190080 80: Микропоресто еднослойно фолио от полипропилен или микропоресто трислойно фолио от полипропилен, полиетилен и полипропилен, като всеки слой е с -|нулево свиване в напречно направление (TD), -|обща дебелина 10|µm или повече, но не повече от 50|µm, -|ширина 15|mm или повече, но не повече от 900|mm, -|дължина повече от 200|m, но не повече от 3000|m, и -|среден размер на порите между 0,02|µm и 0,1|µm
 • - - - - 3921190093 80 (0/1) : Лента от микропорест политетрафлуоретилен, върху подложка от нетъкан текстил, предназначен за производство на филтри за апарати за хемодиализа
 • - - - - 3921190095 80: Фолио от полиетерсулфон, с дебелина непревишаваща 200|μm
 • - - - - 3921190096 80: Поресто фолио, съставено от слой полиетилен с дебелина 90|μm или повече, но непревищаваща 140|μm и слой от регенерирана целулоза, с дебелина 10|μm или повече, но непревишаваща 40|μm
 • - - - - 3921190099 80 (0/3) : Други