От други пластмаси / Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини.

Deutsch 21 English 1 Français 6 Italiano 1 Polski 6

 • - - - 3921190010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - 3921190030 10: Други
 • - - - - 3921190030 80: Блокове с клетъчна структура, с тегловно съдържание: - на полиамид-6 или поли(епокси-анхидрид), - превишаващо 7 %, но непревишаващо 9 % при наличие на политетрафлуоретилен, - на неорганични пълнители, превишаващо 10 %, но непревишаващо 25 %
 • - - - - 3921190040 80: Прозрачно, микропоресто фолио от полиетилен с присадена акрилова киселина, под формата на роли, със: - ширина 98 mm или повече, но не повече от 170 mm, - дебелина 15 µm или повече, но не повече от 36 µm, от видовете, използвани при производството на сепаратори за алкални батерии
 • - - - - 3921190050 80: Пореста мембрана от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), ламинирана с нетъкан текстил от полиестер, изпреден по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток - обща дебелина, превишаваща 0,05 mm, но непревишаваща 0,20 mm, - входно налягане на водата между 5 и 200 kPa съгласно стандарт ISO 811 и - въздухопропускливост 0,08 cm$3/cm$2/s или повече съгласно стандарт ISO 5636-5
 • - - - - 3921190060 80: Многослойно поресто разделително фолио , с: - един микропорест полиетиленов слой между два микропорести полипропиленови слоя , дори с покритие от алуминиев оксид от двете страни, - ширина 65 mm или повече, но не повече от 170 mm, - обща дебелина 0,01 mm или повече, но не повече от 0,03 mm, - порьозност от 0,25 или повече, но не повече от 0,65
 • - - - - 3921190070 80: Микропорести мембрани от експандиран политетрафлуороетилен (ePTFE) на роли: - с ширина 1 600 mm или повече, но не повече от 1 730 mm, и - с мембрана с дебелина 15 μm или повече, но не повече от 50 μm за използване при производството на двукомпонентна ePTFE мембрана
 • - - - - 3921190080 80: Микропоресто еднослойно фолио от полипропилен или микропоресто трислойно фолио от полипропилен, полиетилен и полипропилен, като всеки слой е с - нулево свиване в напречно направление (TD), - обща дебелина 10 µm или повече, но не повече от 50 µm, - ширина 15 mm или повече, но не повече от 900 mm, - дължина повече от 200 m, но не повече от 3000 m, и - среден размер на порите между 0,02 µm и 0,1 µm
 • - - - - 3921190093 80 (0/1) : Лента от микропорест политетрафлуоретилен, върху подложка от нетъкан текстил, предназначен за производство на филтри за апарати за хемодиализа
 • - - - - 3921190095 80: Фолио от полиетерсулфон, с дебелина непревишаваща 200 μm
 • - - - - 3921190096 80: Поресто фолио, съставено от слой полиетилен с дебелина 90 μm или повече, но непревищаваща 140 μm и слой от регенерирана целулоза, с дебелина 10 μm или повече, но непревишаваща 40 μm
 • - - - - 3921190099 80 (0/3) : Други