Пневматични подемници или транспортьори.

  • - - 8428202000 80: За стоки в насипно състояние
  • - - 8428208000 80: Други