От видовете, използвани в авиацията.

  • - - - 4012130010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 4012130090 80: Други