Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид (Al@2O@3) или смес или комбинация от диалуминиев триоксид и силициев диоксид (SiO@2).

  • - - 6903201000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 45 % диалуминиев триоксид (Al@2O@3)
  • - - 6903209000 80: Съдържащи тегловно 45 % или повече диалуминиев триоксид (Al@2O@3)