5 kg или повече / Кайсии / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - - - 2008509210 80: Половинки кайсии
  • - - - - - 2008509220 80: Kайсиев пулп
  • - - - - - 2008509230 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - 2008509290 80: Други