Нейоногенни / Повърхностноактивни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в № 3401.

Deutsch 12 Français 3 Italiano 2 Nederlands 4 Polski 1 Română 1 Slovenščina 1

  • - - - 3402130010 80: Повърхностноактивен винилов съполимер на базата на полипропилен гликол
  • - - - 3402130020 80: Повърхностно активен препарат, съдържащ 1,4-диметил-1,4-бис(2-метилпропил)-2-бутин-1,4-диилов етер, полимеризиран с оксиран, с терминален фрагмент метил
  • - - - 3402130030 80: Полиоксиетилирана-12-хидроксистеаринова киселина (CAS RN 70142-34-6)
  • - - - 3402130090 80: Други