Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Deutsch 2 English 1

  • - - - - 8708931010 80: Механично задействащ се съединител, използван с еластомерен ремък в суха среда в безстепенна скоростна кутия (CVT gear case): - предназначен да бъде закрепен с болтове върху шлицова ос с външен диаметър 23 mm, - с общ диаметър не повече от 266 mm (+/-1 mm), - съдържащ две шайби с конусовидни лица, - всяка от шайбите е 13 градусова конусност, - имащ главна нагнетателна пружина, противодействаща на изместване между шайбите, и - съдържащ гърбица или пружина за поддържане на подходящо обтягане на ремъка за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - - 8708931030 80: Механично задействащ се центробежен съединител, използван с еластомерен ремък в суха среда в безстепенна трансмисия (CVT), оборудван с: - eлементи, задействащи съединителя при дадена скорост на въртене и генериращи (по този начин) центробежна сила, - вал, завършващ с 5-градусова или по-голяма конусност, но не по-голяма от 6-градусова конусност,    - 3 тежести и    - 1 нагнетателна пружина за използване в производството на превозни средства с повишена проходимост или специализирани превозни средства
  • - - - - 8708931090 80: Други