Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители.

 • - - 0404100200 10: На прах, гранули или в други твърди форми
 • - - - 0404100200 20: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание !x! 6,38)
 • - - - - 0404100200 30: Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404100200 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404100400 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404100600 80: Превишаващо 27 %
 • - - - - 0404101200 10: Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404101200 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404101400 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404101600 80: Превишаващо 27 %
 • - - - 0404102600 10: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание !x! 6,38)
 • - - - - 0404102600 20: Непревишаващо 15 % и тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404102600 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404102800 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404103200 80: Превишаващо 27 %
 • - - - - 0404103400 10: Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404103400 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404103600 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404103800 80: Превишаващо 27 %
 • - - 0404104800 10: Друга
 • - - - 0404104800 20: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание !x! 6,38)
 • - - - - 0404104800 30: Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404104800 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404105200 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404105400 80: Превишаващо 27 %
 • - - - - 0404105600 10: Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404105600 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404105800 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404106200 80: Превишаващо 27 %
 • - - - 0404107200 10: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание !x! 6,38)
 • - - - - 0404107200 20: Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404107200 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404107400 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404107600 80: Превишаващо 27 %
 • - - - - 0404107800 10: Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0404107800 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0404108200 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0404108400 80: Превишаващо 27 %