От бамбук или най-малко с горен слой (покривен слой) от бамбук.

  • - - - 4418731000 80: За мозаичен под
  • - - - 4418739000 80: Други