Без покритие / Едноснопови и многоснопови въжета.

  • - - - - - - 7312106191 80: С не повече от 18 отделни телени нишки, от нелегирана стомана, съдържаща тегловно 0,6 % или повече въглерод
  • - - - - - - 7312106199 80: Други