Покрити и затворени / Товарни железопътни вагони.

  • - - - 8606911000 80: Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом)
  • - - - 8606918000 80: Други