От други полиестери / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

Deutsch 3 Español 1 Suomi 1 Français 3 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - 3920690020 80: Фолио от поли(етилен нафтален-2,6-дикарбоксилат)
  • - - - 3920690040 80: Фолио с преливащи се цветове, от полиестер и поли(метилметакрилат)
  • - - - 3920690050 80: Еднослойно биаксиално ориентирано фолио: - с тегловно съдържание над 85 % на поли(млечна киселина) и не повече от 10,50 % тегл. полимер на базата на модифицирана поли(млечна киселина), полигликолов естер и талк, - с дебелина 20 µm или повече, но не повече от 120 µm - биоразградимо и поддаващо се на компостиране (както се определя от метод  EN 13432)
  • - - - 3920690060 80: Еднослойно напречно ориентирано свиваемо фолио: - с тегловно съдържание над 80 % на поли(млечна киселина) и не повече от 15,75 % добавка от модифицирана поли(млечна киселина), - с дебелина 45 µm или повече, но не повече от 50 µm, - биоразградимо и поддаващо се на компостиране (както се определя от метод  EN 13432)
  • - - - 3920690090 80: Други