Други / Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми.

Deutsch 4

  • - - - 3905290010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3905290090 80: Други