От полимери на етилена / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

Deutsch 1 Français 1

 • - - 3920102300 10: С дебелина, непревишаваща 0,125 mm
 • - - - 3920102300 20: От полиетилен, с плътност
 • - - - - 3920102300 30: По-малка от 0,94
 • - - - - - 3920102300 80: Полиетиленов лист, с дебелина 20 микрометра или повече, но непревишаваща 40 микрометра, предназначен за производство на фоторезистивни покрития за полупроводници или печатни платки
 • - - - - - 3920102400 80 (2/0) : Еластично фолио, непечатано
 • - - - - - 3920102500 80 (5/0) : Други
 • - - - - 3920102800 80 (5/0) : Равна или по-голяма от 0,94
 • - - - 3920104000 80 (4/0) : Други
 • - - 3920108100 10: С дебелина, превишаваща 0,125 mm
 • - - - 3920108100 80: Маса за синтетична хартия, под формата на влажни листове, съставена от отделни влакна от полиетилен, смесени или не с целулозни влакна в съотношение 15 % или по-малко, съдържаща като овлажняващ агент воден разтвор на поли(винил алкохол)
 • - - - 3920108900 80 (7/0) : Други