Със средни зърна / Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран.

Deutsch 1

  • - - - - - 1006306310 80: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5 kg
  • - - - - - 1006306320 80: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5 kg, но непревишаващо 20 kg
  • - - - - - 1006306390 80: Друг